Chuyện Mỹ Đức - Đồng Tâm

Babui (Danlambao) Đừng ngu dại nghe theo lời Vẹm nói Hãy mở mắt to mà xem xét Vẹm làm Lời Tổng Thiệu không thua gì thánh phán Đến cáo H...

Đừng ngu dại nghe theo lời Vẹm nói
Hãy mở mắt to mà xem xét Vẹm làm
Lời Tổng Thiệu không thua gì thánh phán
Đến cáo Hồ cũng phải phục lăn quay

Bọn lật lọng đảng Ba Đình khốn nạn
Chúng bây là một lũ qủy ma vương
Khạc rồi liếm đũng quần dân vô tội
Nguyễn Đức Chung nghe dân nói đây này

Ai cầm bút rồi đưa tay ra ký?
Ai đổ thừa không con dấu chẳng linh thiêng
Chuyện khởi tố thuộc cơ quan pháp luật!
Thì ra Chung người của cõi ta bà

Toàn dân Việt học hoài nhưng chưa thuộc
Tết Mậu Thân rồi hiệp định Ba Lê
Vẹm ký kết xem như tờ giấy lộn
Thi xá gì chữ ký của Chung con

Cả Đồng Tâm đi theo đảng bị lừa
Lừa với ngựa được thuần cho đảng cưỡi
Ngậm hàm thiết nhìn trời xanh hí lộng
Thê thảm rồi dân Mỹ Đức - Đồng Tâm

Đồng Khô Cỏ Cháy 2017


Đánh giá bài viết: 

Bài đọc thêm

Tin 1297890601851305804

Đăng nhận xét

emo-but-icon

NÓNG

Mới

Bình luận

item