Nghe bà CT/Quốc Hội nói mà muốn ói

Trần Thùy Dzương (Danlambao)  -   “Thanh niên cả nước cần nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong các...

Tóm tắt quan điểm của Mao Trạch Đông về chiến tranh Việt Nam và "mặt trận giải phóng Miền Nam"

Trần Trung Đạo (Danlambao)  -  Trong suốt cuộc chiến Việt Nam, quan điểm chính trị và quân sự của Mao Trạch Đông thay đổi nhiều lần. Từ một...

Điều kiện nào để Trung cộng được đàm phán với Philippins?

CTV Danlambao - “Điều quan trọng đối với chúng tôi là cho Trung Quốc cơ hội gỡ lại thể diện” . Ông Yasay, Ngoại trưởng Philippines đã phát...

Hồ Chí Minh là cội nguồn của sự suy thoái Việt Nam ngày nay

D.L.V (Danlambao) - Ai cũng nhận ra rằng Việt Nam đang ở trong một thời kỳ lạc hậu và suy thoái. Trong cái nhìn của thế giới, người Việt N...

Đảng lầm đường - thanh niên lạc lối

Phạm Trần (Danlambao) - Bộ máy tuyên truyền nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đánh lừa nhân dân khi cho rằng Thanh niên "luôn t...

Mới

NÓNG

Bình luận

archive