AD (728x60)

HideMyAss.com

Mỗi chúng ta là một chiến sỹ thông tin!

20/11/2014

Tạ Phong Tần, người phụ nữ phi thường

Tạ Phong Tần, người phụ nữ phi thường
Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Tôi đã đọc ở đâu đó những ý tứ thế này: Nhân sinh hạnh phúc là nhân...

Phó chửi của Lê Công Định

Phó chửi của Lê Công Định
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao)  -  Là ai? Thưa, là tui - Nguyễn Ngọc Già. Nước CHXHCNVN có "Phó ph...

Công Phượng và Cu Công

Công Phượng và Cu Công
Chào Bác, Trước hết Tèo xin vào chùa Đại Nam Quốc Tự Mười Lò Vôi dọa sắp đóng cửa để cúi đầu tạ tội...

Trí tuệ trong Phản kháng!?

Trí tuệ trong Phản kháng!?
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Phổ quát trong cộng đồng xã hội văn minh thế giới, biểu tượng cho ti...

Bên cạnh Công Lý Hề còn có Công Lý Đô La

Bên cạnh Công Lý Hề còn có Công Lý Đô La
Danlambao - Biểu tượng Hề Công Lý đang làm "đảng ta" lo sốt vó thì lại "lòi" t...
Biếm họa PHO - Danlambao

19/11/2014

"Ăn" theo kiểu "duy vật" hay "văn vật"

"Ăn" theo kiểu "duy vật" hay "văn vật"
ZiaZia (Danlambao) - Cách đây chưa lâu, khi ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội, trả lời phỏng ...

Copyright © 2013 DLB™ is a registered trademark.