AD (728x60)

Mỗi chúng ta là một chiến sỹ thông tin!

13/10/2014

Vua chuột chù Trọng Lú quán triệt mèo Tom

Vua chuột chù Trọng Lú quán triệt mèo Tom
Danlambao - Khi chú mèo Tom phải bắt chuột theo tinh thần chỉ đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng: Đánh ch...

12/10/2014

Nguyễn Phú Trọng tạo phản?

Nguyễn Phú Trọng tạo phản?
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Với phát ngôn đập chuột tránh vỡ bình, Nguyễn Phú Trọng, vốn từng là ...

Đôi lời với tổng bí thư

Đôi lời với tổng bí thư
Đặng Huy Văn (Danlambao) - Tôi bị ốm phải đi nằm bệnh viện gần cả tháng trời. Trong thời gian nằm b...

Tính ưu Việt của kim chi

Tính ưu Việt của kim chi
Đề tài hội thảo đón mừng kỷ niệm ngày “Giải phóng Thủ đô.” Bùi Lộc (Danlambao)  -  Sau chiến thắng...

Về Hội nghị Thành Đô

Về Hội nghị Thành Đô
Chu Chi Nam và Vũ Văn Lâm (Danlambao) - Từ khi xảy ra Hội nghị Thành Đô vào ngày 3 và 4/tháng 9/năm...

Giải mã huyền thoại những anh hùng cộng sản

Giải mã huyền thoại những anh hùng cộng sản
Đại Nghĩa (Danambao) - “Người Việt Nam chúng ta hôm nay và trong chế độ này là một cộng đồng thiế...

Copyright © 2013 DLB™ is a registered trademark.