"Dưới chân tượng Bác"

Phạm Khắc Trung (Danlambao) - Năm lớp Đệ Nhất, lọt vào nhóm bạn chúng tôi một anh phét lác trời thần ông địa tên Dương Quang Hiệp. Gặp ai...

Bớ Formosa, lũ cuồng điên!

Đặng Huy Văn (Danlambao) - (Bái vọng hương hồn người em trai Liệt Sĩ) Tết này buồn lắm em ơi Pháo hoa không bắn, ai người sẻ chia? Mẹ...

Cách mạng Bất Bạo Động áp dụng cho Việt Nam

Long Điền (Danlambao) - Chủ trương BBĐ phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay. Sự cai trị độc tài, bất lương, bán nước của CSVN đã làm c...

Chính khách Trần Tuấn Anh

Đỗ Mai Lộc (Danlambao) - Nhiệm kỳ Chính phủ trước, nổi lên một Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông vận tải với những phát ngôn làm dậy só...

Cảnh giác: Mỹ-Trung thỏa thuận để Đài Loan độc lập đổi lấy Việt Nam

Nguyễn Vĩnh Long Hồ (Danlambao)   - ...Tại sao Tập Cận Bình chọn VN để tấn công mà không phải là Philippines hay Đài Loan? Vì VN không nằm...

Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!

Hạ Trắng (Danlambao) - “Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng n...

Phải làm gì chống lại tập đoàn csVN bán nước trước khi quá muộn

Lê Hải Lăng (Danlambao)  -  Trong cuộc nhận lệnh gây chiến tranh xâm chiếm miền Nam, như Lê Duẫn đã nói rõ: "Ta đánh là đánh cho Liên ...

Mới

NÓNG

Bình luận

archive