BỘ CÔNG THƯƠNG TINH GỌN BỘ MÁY: CẮT "HÀM" VÀ DẸP LOẠN CẤP PHÓ

Cuteo@ Bộ công thương cho biết, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các đơn ...

Cuteo@

Bộ công thương cho biết, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc. 

Theo đó, sẽ không có hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp.

Đó cũng là việc làm thiết thực nhằm tinh gọn bộ máy của bộ này.

Theo Nghị quyết này, từ nay, sẽ không còn những cán bộ quan chẳng ra quan, lính chẳng phải lính, gọi là “hàm”. 

Các loại hàm này tồn tại quá nhiều trong các cơ quan nhà nước, không chỉ tiêu tốn tiền phụ cấp chức vụ lãnh đạo, mà còn chồng chéo chức trách, công việc, gây phiền phức. Phiền là khi đi cơ sở, các đơn vị tiếp đón không phải là trưởng, mà là ông cán bộ hàm trưởng, quá mệt.

Nghị quyết trên còn quy định cấp phòng và tương đương có dưới 10 biên chế có 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng, trên 10 biên chế có 1 trưởng phòng và không quá 2 phó phòng. Đây là một bước tinh giản đội ngũ lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị thuộc bộ.

Sau cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh, Bộ Công Thương lại đi một bước tiên phong, cắt “hàm” và dẹp loạn cấp phó. Từ nay sẽ không còn tình trạng nhiều quan hơn lính ở các đơn vị của Bộ này.

Hiện nay, tình trạng loạn cấp phó tràn lan, một đơn vị có đến 2 -3 phó nhưng chỉ một nhân viên rất phổ biến. 

Cả nước hiện có hơn 81 nghìn lãnh đạo cấp phó từ phó phòng đến thứ trưởng, chiếm 21,7% tổng số cán bộ công chức từ TƯ đến cấp huyện. Cứ 5 cán bộ, công chức có 1 lãnh đạo cấp phó, có nơi 44/46 lãnh đạo, có cơ quan 100% cán bộ là lãnh đạo, không có chuyên viên. Có vụ có 6 hàm vụ trưởng, 7 hàm phó vụ trưởng, có cả hàm trưởng phòng, phó trưởng phòng, thậm chí có vụ có 19 hàm phó vụ trưởng, đó là thông tin đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết TƯ 6 khoá diễn ra ngày 29/11/2017.

Nếu như tất cả các cơ quan của bộ, ngành đến các địa phương trong toàn quốc đều cắt hàm và quy định về số lượng cấp phó như Bộ Công Thương thì giảm gánh nặng ngân sách đáng kể. Ít nhất là giảm được một nửa cấp hàm, cấp phó nêu trên.

Cắt giảm một chuyên viên đã khó, cắt lãnh đạo càng khó hơn, cho nên mới có trường hợp vì cả nể nên Vụ Kinh tế đối ngoại của Bộ Kế hoạch - Đầu tư có hai vụ trưởng, chưa kể có đến 5 vụ phó. Xếp ghế thì dễ nhưng cưa ghế là đụng đến quyền, mất quyền thì mất lợi cho nên không ai chịu bỏ.

Khó nhưng Bộ Công Thương làm được thì các bộ, ngành, địa phương cũng phải làm được.
Đánh giá bài viết: 

Bài đọc thêm

dlv 2489232572549310359

NÓNG

Mới

Bình luận

item