26/07/2017

VTV LẠI CÓ SẠN....

Khoai@

Lại là VTV

Ai sẽ chịu trách nhiệm về sai sót này, hả, hả...hả?
Đây là chương trình mang tầm vóc quốc gia, ai cho phép đám ba que, tay sai bán nước đứng chung hàng ngũ quân đội Việt Nam anh hùng?

Là dốt sử hay cố tình tiếp tay cho lũ ba que?

Tôi không còn từ gì để nói khi một lần nữa hôm nay, VTV lại lồng ghép ảnh lính nguỵ ăn mừng khi thu được cờ của ta lại trận Xuân Lộc lên bản tin. Đừng ai nói với tôi: "CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BỊ PHẢN ĐỘNG CƯỚP SÓNG". Câu hỏi một lần nữa xin giành cho những ai thật sự quan tâm!

0 comments:

Đăng nhận xét