02/07/2017

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÀ PHẢN ĐỘNG ?


Kính gửi bác Nhạ!

Một giảng viên của ĐH Sư phạm, lại là giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị đấy bác ạ.

1. Nếu nó ngu ngơ thật thì bác cho nó đi học lại.

2. Nếu nó giả ngu thì đuổi hẳn khỏi ngành bác ạ. Đầu óc nó ủ mưu ntn mà cho nó đi truyền bá tư tưởng Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào đầu sinh viên thì ko biết hệ quả sẽ ntn.
P/s: 
Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đâu?

Ông Giám đốc Công an Thái Nguyên đâu?

Ông Hiệu trưởng Đại học Thái Nguyên đâu?

Trách nhiệm của các vị ở đâu?

Sao lại để cho một tên phản động hoặc chí ít là một kẻ ngây ngô về chính trị tới mức này làm giáo viên chính trị, làm công tác trồng người?

0 comments:

Đăng nhận xét