CHUYỆN HĐND TP ĐÀ NẴNG "ĐÓNG CỬA BIỂU QUYẾT"

Khoai@ Tổ sư lũ kền kền thối tha mất nết. Chuyện họp hành, biểu quyết diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng cũng bịa ra được. B...

Khoai@

Tổ sư lũ kền kền thối tha mất nết. Chuyện họp hành, biểu quyết diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng cũng bịa ra được. Bịa làm gì nếu không phải mục đích xuyên tạc, nói xấu chính quyền Đà Nẵng?

Anh Báo Giao thông đi đầu trong câu chuyện này. Mời các anh chị xem bằng hình ảnh được chụp từ màn hình máy tính hẳn hoi, không lại bảo tôi nói điêu:


Hehe, thưa các anh chị kền kền, viết báo phản ảnh về vấn đề mà mình không nắm vững thì nên thận trọng mới phải.

Tôi trích thông tin từ Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng: "Sau khi kỳ họp thứ tư HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 kết thúc, một số báo điện tử và trang thông tin điện tử cá nhân đã đăng tải các thông tin bịa đặt, thiếu chính xác, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng". Nguồn trang đây: Danang.gov.vn

1. 
Các anh chị kền kền cho rằng "thời điểm diễn ra biểu quyết nhân sự ngoài giờ của phiên làm việc". 

Chỗ này các anh chị sai toét, viêc biểu quyết vẫn nằm trong chương trình cuộc họp được Thường trực HĐND soạn thảo, cho dù có kèo dài hơn sơ với dự kiến ban đầu, do ông Huỳnh Đức Thơ phát biểu dài. Nói thêm, các cuộc họp HĐND bao giờ cũng có kế hoạch, có dự kiến các công việc cụ thể, và phải thực hiện cho xong. Chương trình Kỳ họp đã được đăng tải công khai trên trang Website của HĐND thành phố Đà Nẵng và Hệ thống ứng dụng điều hành Kỳ họp (mục Tài liệu họp), trong đó nêu rõ từ 11h00 đến 11h30 ngày 7/7/2017 sẽ tiến hành công tác nhân sự tại Kỳ họp. Tuy nhiên, do phần chất vấn và trả lời chất vấn (8h00 - 10h00) và phần phát biểu ý kiến của đồng chí Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm (10h15-11h45) kéo dài ngoài thời gian dự kiến theo chương trình (10h00-11h00) nên nội dung về công tác nhân sự tiếp tục từ 11h45 đến 12h00 để đảm bảo các nội dung tiếp theo trong buổi chiều. Đến đây, các anh chị kền kền đã hiểu chưa?

2. 
Các anh chị kền kền nói: "có nhiều dấu hiệu bất thường trong biểu quyết miễn nhiệm", "giơ tay biểu quyết nhưng không đưa ra lấy ý kiến đại biểu"...

Tôi không thấy các anh chị đưa ra được bằng chứng nào chứng tỏ sự bất thường. Nếu có, hãy chỉ ra cho tôi?

Theo qui định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND có thể bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín do HĐND cùng cấp quyết định. Chủ tọa Kỳ họp đã xin ý kiến biểu quyết của các đại biểu HĐND thành phố về hình thức biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đối với 2 ông nêu trên. Kết quả 49/49 đại biểu thống nhất biểu quyết miễn nhiệm bằng hình thức biểu quyết công khai bằng hình thức giơ tay. Hehe, các anh chị lại bị vả sml rồi.

3.
Về chuyện không cho các anh chị dự phần biểu quyết.

Tôi trích Khoản 4 Điều 78 Luật Tổ chức chính quyền địa phương: "Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân dân quyết định họp kín". Chiểu theo điều này, họ họp kín thì mời các anh chị cút. Đà Nẵng làm được điều này tôi rất khen.

4. 
Anh Giao Thông viết "không đăng tải kết quả" là láo, rất láo. 

Thực tế, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 4, Văn phòng HĐND đã đăng tải công khai diễn biến và kết quả của Kỳ họp trên Trang thông tin điện tử của HĐND thành phố Đà Nẵng. Mời vào đọc và kiểm chứng.

5.
Như vậy đã rõ, các anh chị kền kền cần bị xử lý theo Điều 26 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, để đảm bảo tính tôn nghiêm của pháp luật.
Đánh giá bài viết: 

Bài đọc thêm

dlv 564091433144873436

Đăng nhận xét

emo-but-icon

NÓNG

Mới

Bình luận

item