CÁC TRÍ THỨC NÓI VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC VÀ THAM NHŨNG

Khoai@ Nói về quyền lực người ta nhắc đến tính 2 mặt, nếu được sử dụng đúng đắn sẽ tạo ra sức mạnh to lớn trong quản lý xã hội và ngược l...

Khoai@

Nói về quyền lực người ta nhắc đến tính 2 mặt, nếu được sử dụng đúng đắn sẽ tạo ra sức mạnh to lớn trong quản lý xã hội và ngược lại, nếu bị lạm dụng thì xã hội có thể rối loạn, và nhanh chóng sụp đổ. 

Ở nước ta, câu chuyện lạm dụng quyền lực và tham nhũng đang là vấn đề nhức nhối. dưới đây là kiến của các trí thức về vấn đề này:

1. PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh):

Xây dựng và chỉnh đốn đảng hiện nay cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế để chống lại sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên. Nếu không tạo dựng được cơ chế kiểm soát quyền lực thì suy thoái đạo đức trong Đảng của cán bộ, đảng viên, thân hữu hay “khuyết tật” trong Đảng sẽ không thể loại trừ.

Vừa qua, vấn đề kiểm soát chưa đạt yêu cầu, dẫn tới việc làm cán bộ đảng viên không ai biết, khi vỡ lở, báo chí phát hiện thì cơ quan chức năng vào cuộc. “Kiểm soát là vấn đề rất lớn. Trong vai trò Đảng cầm quyền, Đảng phải giám sát, kiểm soát như nào cho tốt. Ngay trong bộ máy nhà nước thì quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp phải kiểm soát quyền lực tốt” – ông Phúc nói.

Quyền lực nếu được sử dụng đúng sẽ có sức mạnh to lớn để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Quyền lực được giao mà thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến lạm quyền, lộng quyền.

2. GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương:

Tham nhũng là hiện tượng phản dân chủ nhất, là điều phản cảm nhất trong xã hội, trong con mắt đánh giá của người dân. Đấy cũng chính là tổn thương lớn nhất đến uy tín và thanh danh của Đảng. Muốn trừng trị được tham nhũng thì luật pháp thôi không đủ. Đã đến lúc phải giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa, liêm sỉ, giáo dục để biết xấu hổ, biết nhục nhã khi rơi vào cái xấu, cái ác. Chỉ với thức tỉnh như thế cộng với sức mạnh của pháp luật mới giải quyết bài toán nan giải này.

Và, tổ chức Đảng các cấp cần chú trọng việc giáo dục cán bộ, đảng viên, thường xuyên giám sát để trị bệnh lạm dụng quyền lực, bảo đảm cho quyền lực luôn được sử dụng đúng mục đích, không bị lợi dụng, lạm quyền.
Đánh giá bài viết: 

Bài đọc thêm

dlv 8956208842050577456

NÓNG

Mới

Bình luận

item