ĐÁNH LẬN CON ĐEN

Tút của cô  Kien Tran ,  chép về cho anh em tranh luận. Việc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xin đổ bùn thải nạo vét luồng kênh xuống biển, ...

Tút của cô Kien Tran, chép về cho anh em tranh luận.

Việc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xin đổ bùn thải nạo vét luồng kênh xuống biển, nhiều người có chửi là dùng "né" chữ khi cơ quan quản lý nhà nước nói là đổ "1 triệu tấn vật chất" xuống biển. 

Thay vì là "chất thải" lại đổi sang thành "vật chất" là không đúng để cốt đánh lận con đen. 

Tuy nhiên, tên tiếng Anh được dùng rộng rãi của nó là "Dredged Material" dịch sát nghĩa là "Vật chất được nạo vét" nên dùng chữ "chất thải" như báo chí Việt Nam hay dùng mới là không đúng chuẩn quốc tế. 

Rất tiếc là do trình độ khoa học ở Việt Nam chưa cao nên nhiều khi mình sai nhưng lại chứ nghĩ người ta sai. Cái này đáng lẽ những người trong chuyên ngành phải nói rõ để mọi người cùng hiểu)

***

In the United States, uncontaminated dredged material is the primary material disposed into the ocean today. Dredged material is sediment excavated or otherwise removed from the bottoms of the navigable waters of the United States to maintain navigation channels and docks.
Dredged Material


Permits and authorizations for the ocean dumping of dredged material is issued by U.S. Army Corps of Engineers. Information is provided about where to dispose dredged material and the process for…
EPA.GOV
Đánh giá bài viết: 

Bài đọc thêm

dlv 4429469202476148619

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Mới

NÓNG

Bình luận

item