22/07/2017

Đảng đã bán Quê hương cho Tàu làm bãi rác sinh học

0 comments:

Đăng nhận xét