Nếu quỷ giam em tù ngục lưu đầy

Cong Do Nếu đời lấy đi đôi cánh thiên thần em cứ đến với người bằng trái tim nhân ái nếu ai cướp em niềm tin hy vọng em hãy ca vang...

Nếu đời lấy đi
đôi cánh thiên thần
em cứ đến với người
bằng trái tim nhân ái

nếu ai cướp em
niềm tin hy vọng
em hãy ca vang lên
bằng tất cả tin yêu

nếu qủy giam em
tù ngục lưu đầy
em cứ nói thiên thần
hồn em là biển rộng

và nếu đời này
sẽ không là mộng
thì ai cấm được em
dệt mộng ở trong hồn


Cong Do
Đánh giá bài viết: 

Bài đọc thêm

Tin 5617651563359172512

Đăng nhận xét

emo-but-icon

NÓNG

Mới

Bình luận

item