31/05/2017

Phúc quy mã

Phúc quy mã như đem con bỏ chợ
Kèn cũng không mà trống bỏi cũng không
Phi trường Mỹ như hoàn toàn bỏ ngõ
Đợi Phúc qua để tiếp quản Huê kỳ


Mời không đón, Donald Trump chơi đểu
Nhìn chung quanh chỉ dám khỉ Ba Đình
Cũng cờ quạt lèo tèo vài ba cái
Để gọi là... mừng tướng thú sang thăm

Phúc quy mã cốt tân trang cái cổ
Giữ thăng bằng cho tiện việc đu dây
Đừng kỳ vọng hão huyền vào Phúc niễng
Kẻo tâm thần lải nhải... madze in

Phúc quy mã chỉ để thăm nhà cũ
Nhắc ngài Trump về quy chế thẻ xanh
Mong dzọt lẹ, sắp đến giờ hạ cánh
Kỳ vọng gì? sắp tới hạn Thành Đô!

5/2017

0 comments:

Đăng nhận xét