* Dòng chúa cứu thế Việt Nam: Vì đâu nên nỗi

Mẹ Đốp Linh mục Dòng chúa cứu thế Đinh Hữu Thoại (FB  Thoai Huu Dinh ) vừa có một stt ngắn như sau: " Một Nhà thờ trên địa bàn tỉnh ...

Mẹ Đốp

Linh mục Dòng chúa cứu thế Đinh Hữu Thoại (FB Thoai Huu Dinh) vừa có một stt ngắn như sau: "Một Nhà thờ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thuộc Giáo phận Phú Cường đã để cho treo cái này trong Nhà thờ. Chỉ để đây và không nói gì thêm!". 

"Cái này" được treo trong 01 nhà thờ tại tỉnh Tây Ninh được Linh mục Thoại nói đến là Nội quy 'CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VĂN MINH" (Được ban hành theo quyết định số 06/2012 - QĐ - UBND ngày 17/1/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh). 

Qua thông tin thì đây là cách Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cụ thể hóa Nghị định 92/2012/NĐ - CP của chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thực hiện pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 thay thế cho Nghị định 92/NĐ - CP trước đó với 06 tiêu chuẩn cụ thể. Sau khi ban hành thì rất nhiều xứ, họ đạo tại Tây Ninh đã treo Nội quy này tại nơi trang trọng của nhà thờ, thánh đường. Các tiêu chuẩn này bao gồm: 


Tiêu chuẩn 1.

Cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, tôn giáo có chức sắc, chức việc và những người có chức sự trong tổ chức tôn giáo cùng cấp, tổ chức tôn giáo cấp dưới chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, tham gia có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào do địa phương phát động trên tinh thần “Tốt đời, đẹp đạo”.

Tiêu chuẩn 2.

Hoạt động tín ngưỡng và lễ hội tôn giáo tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thể hiện văn minh, tiến bộ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng - tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiêu chuẩn 3.

Tại cơ sở thờ tự, tín ngưỡng - tôn giáo ngày thường, ngày lễ, ngày hội của đất nước, dân tộc và của tôn giáo có treo cờ Tổ quốc, cờ tôn giáo, cờ hội theo đúng quy định.

Tiêu chuẩn 4.

Đoàn kết nội bộ và quan hệ đoàn kết với các tôn giáo khác; giữ gìn an ninh trật tự không để xảy ra tai nạn, tệ nạn xã hội và hoạt động gây rối tại cơ sở thờ tự, tín ngưỡng - tôn giáo.

Tiêu chuẩn 5.

Có khuôn viên tổ chức lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng. Có môi trường xung quanh xanh, sạch, đẹp.

Tiêu chuẩn 6.

Chấp hành nghiêm chỉnh Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xem thêm: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-06-2012-QD-UBND-Tieu-chuan-co-so-tin-nguong-ton-giao-van-minh/136375/noi-dung.aspx

Quay lại với stt của Linh mục Đinh Hữu Thoại, mặc dù trong 06 tiêu chuẩn thì không có bất cứ chi tiết, tiêu chuẩn nào đi ngược lại với Giáo lý, giáo luật đạo Công giáo; phù hợp với đường hướng hành đạo của Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Vậy nhưng, dưới góc nhìn của một kẻ cực đoan, xa lánh chính quyền, vị chủ chăn thất sủng từng đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Công lý & Hòa bình, Tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam này đã miệt thị, mỉa mai Nội quy nói trên! 

Trong khi, mục đích chính của việc ban hành Nội quy này của UBND tỉnh Tây Ninh là để các tổ chức tôn giáo thực hiện, chứ không phải một tổ chức nào khác. Không lẽ lại treo ở những nơi không phải là cơ sở tôn giáo. 

Góc nhìn của vị chủ chăn này vì thế cho thấy sự mặc cảm không hề nhỏ trong não trạng, cách hành xử của một lớp nhà tu hành trong đạo Công giáo hiện nay. Điều đáng buồn những cách hành xử như thế này lại chủ yếu xảy ra ở Dòng chúa cứu thế. Mới hôm qua, vị Linh mục đang hoạt động tại Dòng chúa cứu thế Thái Hà (Hà Nội) Nguyễn Ngọc Nam Phong lại công khai tổ chức thánh lễ cầu nguyện, ngợi ca cho đám bị bắt, xử lý vì vi phạm pháp luật, chống lại nhà nước! 

Phải chăng, đấy là lí do Dòng chúa cứu thế luôn được biết đến như một ổ chống Cộng dưới con mắt của dư luận. 

Đánh giá bài viết: 

Bài đọc thêm

dlv 6266829655549378283

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Mới

NÓNG

Bình luận

item